blast

 • 71blast — sprogimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trumpalaikis ir greitas slegiamo oro, garų ar skysčio judėjimas nuo sprogimo ar raketinio kuro degimo centro į išorę. atitikmenys: angl. blast; burst; explosive rus. взрыв; разрыв …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 72blast — sprogimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vyksmas, kurį sukelia sviedinio sprogstamojo arba išmetamojo užtaiso sprogimas; sprogus sviediniui, pasireiškia tam tikra ↑šaudmens veikmė (skeveldrinė, ardomoji, smūginė, šviečiamoji ir kt.).… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 73blast — sprogimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Didelio energijos kiekio išlaisvinimas labai nedideliame tūryje per labai trumpą laiką. Sprogimas gali būti: cheminis, elektrinis, ↑ branduolinis, kosminis, kryptingasis, ↑… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 74blast — sprogimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Trumpalaikis ir greitas slegiamo oro, garų ar skysčio judėjimas nuo sprogimo ar raketų kuro degimo centro į išorę. atitikmenys: angl. blast; burst rus. взрыв …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 75blast — sprogimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trumpalaikis ir greitas slegiamo oro, garų ar skysčio judėjimas nuo sprogimo ar raketinio kuro degimo centro į šalis. Šis žodis paprastai vartojamas vietoje „explosion“, bet jų reikšmė gali būti ir… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 76blast- — combining form or blasto Etymology: German blast , blasto , from Greek, from blastos 1. : bud : budding : germ : embryo in its early stages blastoderm …

  Useful english dictionary

 • 77BLAST (magazine) — BLAST was the short lived literary magazine of the Vorticist movement in Britain. It had two editions, the first published on 2 July 1914 [It was dated 20th June 1914, but the publication was delayed] [Blasting The Future! Black, Philip Wilson… …

  Wikipedia

 • 78Blast Off (Transformers) — Blast Off is the name of a fictional character in the Transformers universes.Transformers: Generation 1Transformers character name =Blast Off caption = affiliation =Decepticon subgroup =Combaticons function =Space Warrior partner = motto = I… …

  Wikipedia

 • 79Blast furnace — Blast Blast (bl[.a]st), n. [AS. bl[=ae]st a puff of wind, a blowing; akin to Icel. bl[=a]str, OHG. bl[=a]st, and fr. a verb akin to Icel. bl[=a]sa to blow, OHG. bl[^a]san, Goth. bl[=e]san (in comp.); all prob. from the same root as E. blow. See… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 80Blast hole — Blast Blast (bl[.a]st), n. [AS. bl[=ae]st a puff of wind, a blowing; akin to Icel. bl[=a]str, OHG. bl[=a]st, and fr. a verb akin to Icel. bl[=a]sa to blow, OHG. bl[^a]san, Goth. bl[=e]san (in comp.); all prob. from the same root as E. blow. See… …

  The Collaborative International Dictionary of English